Kryp och flygfän (leddjur)


Leddjur (arthropoda) är jordens artrikaste stam, och innefattar bl.a. insekter, spindlar, och kräftdjur. Det största krypet är den japanska spindelkrabban med upp till fyra meter långa ben. Ibland är artbestämningen besvärlig, och det finns säkert fel i den!

Underkataloger:

Insekter

Spindeldjur